جستجو در محصولات

اسپاچولا مغزی(Brain Spatulas)-اسپاچولا مغزی مالیبل قابل انعطاف-Width of spatulas-حیفتز(Heifetz)-سایز20cm-شماره11+10 mm

مشخصات:


کد محصول: ۴۶-۲۲۲۲-۱۱

شماره: ۲۰cm

طول: ۱۱+۱۰ mm

افزودن به سبد سفارش
اسپاچولا مغزی(Brain Spatulas)-اسپاچولا مغزی مالیبل قابل انعطاف-Width of spatulas-حیفتز(Heifetz)-سایز20cm-شماره11+10 mm