جستجو در محصولات

درباره ما

گروه بنیان آتیه جراح با هدف ایجاد واحد مهندسی تحقیق، پژوهش وتولید ابزار جراحی عمومی و تخصصی، بابهره گیری از مدیران و مهندسین از گروههای مختلف تجهیزات پزشکی داخل و خارج کشور تشکیل گردید. تشکیل چنین جونیت و نچر توانمندی در راستای تقویت و به روز رسانی تولید ابزار جراحی و لوازم پزشکی در کشور الزامی به نظر می رسید.