جستجو در محصولات

کارشناس کنترل کیفی اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو خبر داد:

۱۳۹۶ خرداد ۳۰
کارشناس کنترل کیفی اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو خبر داد:

مهندس نسیم تربتی، کارشناس کنترل کیفی اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان غذا و دارو " ایفدانا "، وضعیت اجرای کنترل کیفی تجهیزات پزشکی را در مراکز درمانی سراسر کشور بیان نمود.

وی افزود: در سال 95 بیش از 672 مرکز درمانی در سراسر کشور نسبت به اجرای کنترل کیفی تجهیزات پزشکی اقدام کردند که نسبت به سال 93 حدود 21 درصد افزایش داشته است.

مهندس تربتی ادامه داد: تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی از لحاظ ایمنی و عملکرد توسط شرکت های دارای صلاحیت از اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد ارزیابی قرار گرفتند.