جستجو در محصولات

الزام در اولویت قرارگرفتن تامین نیازهای مراکز درمانی از تولیدات داخلی

۱۳۹۵ بهمن ۱۹
الزام در اولویت قرارگرفتن تامین نیازهای مراکز درمانی از تولیدات داخلی

الزام در اولویت قرارگرفتن تامین نیازهای مراکز درمانی از تولیدات داخلی

دکتر دیناورند معاون وزیر بهداشت و ریاست سازمان غذا و دارو طی بخشنامه ای از دانشگاههای علوم پزشکی خواست تا در تامین نیازهای مراکز درمانی، تولیدات داخلی را در اولویت قرار دهند. متن بخشنامه به شرح ذیل می باشد.

ریاست محترم دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

الزام در اولویت قرارگرفتن تامین نیازهای مراکز درمانی از تولیدات داخلی

پیرو نامه 137390/655  مورخ 94/09/28  درخصوص الزام مراکز درمانی برای تامین نیازها از تولیدات داخلی و ابلاغیه شماره 79429 مورخ 84/11/30 ریاست جمهوری و براساس قوانین و دیگر مقررات و بخشنامه های ابلاغ شده از طرف هیات محترم وزیران و همچنین با توجه به ابلاغ سیاست­های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتی، توسط مقام معظم رهبری، تامین نیاز های مراکز درمانی از تولیدات داخلی با کیفیت در اولویت قرار دارد. لذا خواهشمنداست  دستور فرمائید در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی، کلیه مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی نسبت به تبعیت از بخشنامه­های مذکور و خرید کالاهای تولید داخل که دارای پروانه ساخت معتبر از این سازمان می باشند (صرفا کالاهایی که بر­اساس مندرجات وب سایت اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، به آدرس www.imed.ir  دارای پروانه ساخت معتبر می باشد) اقدام نمایند.

بدیهی است کلیه داروخانه های مستقر در مراکز درمانی دولتی که نسبت به عرضه کالاها و ملزومات پزشکی اقدام می­ نمایند نیز مشمول این دستورالعمل می باشند.

دکتر رسول دیناروند، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو