جستجو در محصولات

آغاز فاز هفتم رتبه بندی شرکتهای تجهیزات پزشکی (خبر تکمیلی

۱۳۹۵ شهریور ۲۴
آغاز فاز هفتم رتبه بندی شرکتهای تجهیزات پزشکی (خبر تکمیلی

(آغاز فاز هفتم رتبه بندی شرکتهای تجهیزات پزشکی (خبر تکمیلی

(قابل توجه کلیه شرکتهای تجهیزات پزشکی(تولیدکننده /واردکننده

بدينوسيله به اطلاع كليه شركت هاي تجهيزات پزشكي مي رساند، به استناد مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اداره كل نظارت و ارزیابی تجهيزات و ملزومات پزشكي در نظر دارد، فاز هفتم رتبه بندي شركت هاي تجهيزات پزشكي را آغاز نمايد. شايان ذكر است، شركت در رتبه بندي جهت شرکتهای واردکننده دارای سابقه ورود و شرکتهای تولیدکننده دارای پروانه ساخت (در خصوص دستگاههای لیست پیوست 1) الزامي بوده و لذا شركت هاي تجهيزات پزشكي می بایست جهت ثبت نام از تاریخ 23/6/95حداكثر تا تاريخ 8/7/95 با استفاده از كد كاربري و كلمه عبور سيستم شناسنامه خود به لينك مربوطه در وب سايت اداره كل (http://ranking.imed.ir) ، مراجعه و ضمن الحاق كليه مدارك و مستندات (لیست پیوست2)، نسبت به ثبت نام در سیستم رتبه بندي اقدام نمايند. همچنین توصيه مي شود شركت هاي متقاضي قبل از ثبت نام، قسمت راهنماهاي لينك مذكور از جمله دستورالعمل اجرايي رتبه بندي(مطابق دستورالعمل پیوست)را مطالعه نمايند. بدیهی است رتبه های اخذ شده توسط شرکتها در خریدهای دانشگاههای علوم پزشکی و هیأت امناء صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ملاک عمل خواهد بود.